Slovníčkový pojem

Aerobní rozklad

Termín aerobní označuje přítomnost kyslíku. Při kompostování, které je aerobním procesem, mají mikroorganismy přístup k přítomnému kyslíku z okolní atmosféry. Metabolizují organický materiál na energii, CO2, vodu a buněčnou biomasu, přičemž část energie organického materiálu se uvolňuje jako teplo. [bM 03/07, bM 02/09]