Slovníčkový pojem

Amorfní

Nekrystalický, sklovitý s neuspořádanou strukturou mřížky