Slovníčkový pojem

Amylopektin

Polymerní rozvětvená molekula škrobu s velmi vysokou molekulární hmotností (biopolymer, monomerem je glukóza). [bM 05/09]