Slovníčkový pojem

Amylóza

Polymerní nevětvená molekula škrobu s vysokou molekulární hmotností (biopolymer, monomerem je glukóza) [bM 05/09]