Slovníčkový pojem

Anaerobní rozklad

Při anaerobním rozkladu dochází k rozkladu organických látek mikrobiální populací za nepřítomnosti kyslíku za vzniku metanu a oxidu uhličitého (= bioplynu) a pevného zbytku, který lze v dalším kroku kompostovat, aniž by se uvolňovalo prakticky jakékoliv teplo. Bioplyn lze zpracovávat v kogeneračních zařízeních, kde se vyrábí elektřina a teplo, nebo jej lze upravit na biometan. [14] [bM 06/09]