Slovníčkový pojem

Basilejská úmluva

Basilejská úmluva je mezinárodní smlouva, jejímž cílem je omezit pohyb nebezpečných odpadů mezi státy, konkrétně zabránit přenosu nebezpečných odpadů z rozvinutých do méně rozvinutých zemí.