Slovníčkový pojem

Biologicky rozložitelné plasty

Biologicky rozložitelné plasty jsou plasty, které jsou zcela vstřebávány mikroorganismy přítomnými v určitém prostředí jako potrava pro jejich energetickou spotřebu. Uhlík z plastu se musí během mikrobiálního procesu zcela přeměnit na CO2. Proces biologického rozkladu závisí na podmínkách prostředí, které jej ovlivňují (např. místo, teplota, vlhkost), a na samotném materiálu nebo použití. V důsledku toho se proces a jeho výsledek mohou značně lišit. Biologická rozložitelnost souvisí se strukturou polymerního řetězce; nezávisí na původu surovin. V současné době neexistuje jednotná, zastřešující norma, která by potvrzovala údaje o biologické rozložitelnosti. Jednou z norem je například ISO nebo v Evropě: EN 14995 Plasty – Hodnocení kompostovatelnosti – Schéma testů a specifikace [bM 02/06, bM 01/07].