Slovníčkový pojem

Biologický uhlík

Uhlík obsažený v biomase nebo z ní pocházející. Materiál nebo produkt vyrobený z fosilních a obnovitelných zdrojů obsahuje fosilní a biologický uhlík. Obsah biouhlíku se měří metodou 14C (radiouhlíková datovací metoda), která se řídí technickými specifikacemi popsanými v publikacích Environmental Communication Guide, European Bioplastics, Berlin, Germany, 2012, CEN/TS 16137, Plastics – Determination of bio-based carbon content, 2011, ASTM D6866, Standard Test Methods for Determining the Biobased Content of Solid, Liquid, and Gaseous Samples Using Radiocarbon Analysis, SPI: Understanding Biobased Carbon Content, 2012