Slovníčkový pojem

Biologicky založený

Termín biologicky založený označuje část materiálu nebo výrobku, která pochází z biomasy. Při používání výroku o biologicky založeném produktu by měla být jasně uvedena jednotka (obsah uhlíku v biobázi, hmotnostní obsah v biobázi), procentní podíl a metoda měření.

Průvodce environmentální komunikací, European Bioplastics, Berlín, Německo, 2012.