Slovníčkový pojem

Biomasa

Materiál biologického původu s výjimkou materiálu uloženého v geologických formacích a materiálu přeměněného na zkamenělý materiál. Patří sem organický materiál, např. stromy, plodiny, trávy, dřevní podrost, řasy a odpad biologického původu, např. hnůj [1, 2].