Slovníčkový pojem

Bioplasty

Plast, jehož konstituční jednotky jsou zcela nebo částečně z biomasy [3]. Pokud je toto označení použito, mělo by být vždy uvedeno procento a v jakém rozsahu je výrobek/materiál z biologického materiálu. [1] [bM 01/07, bM 03/10]