Bioplasty (podle definice European Bioplastics e.V.) je termín používaný pro definici dvou různých druhů plastů:

  1. Plasty na bázi obnovitelných zdrojů (důraz je kladen na původ použité suroviny). Ty mohou být biologicky odbouratelné nebo ne.
  2. Biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty podle normy EN13432 nebo podobných norem (důraz je kladen na kompostovatelnost konečného výrobku; biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty mohou být založeny na obnovitelných (biologických) a/nebo neobnovitelných (fosilních) zdrojích).

Bioplasty mohou být:

  • na bázi obnovitelných zdrojů a biologicky odbouratelné;
  • na bázi obnovitelných zdrojů, ale nejsou biologicky rozložitelné, a
  • na bázi fosilních zdrojů a biologicky odbouratelných surovin.