Slovníčkový pojem

Biorafinerie

Společná výroba řady bioproduktů (potraviny, krmiva, materiály, chemikálie včetně monomerů nebo stavebních prvků pro bioplasty) a energie (paliva, elektřina, teplo) z biomasy. [bM 02/13]