Slovníčkový pojem

BPI

Institut biologicky rozložitelných výrobků, neziskové sdružení. BPI prostřednictvím svého inovativního programu značení kompostovatelných výrobků informuje výrobce, zákonodárce a spotřebitele o významu vědecky podložených norem pro kompostovatelné materiály, které se biologicky rozkládají ve velkých kompostovacích zařízeních.