Slovníčkový pojem

Celulóza

Celulóza je hlavní složkou buněčných stěn všech vyšších rostlinných druhů, a to v různém procentuálním zastoupení. Je tedy nejběžnější organickou sloučeninou a také nejběžnějším polysacharidem[11]. Celulóza je polymerní molekula s velmi vysokou molekulární hmotností (monomerem je glukóza), průmyslově se vyrábí ze dřeva nebo bavlny, k výrobě papíru, plastů a vláken. [bM 01/10]