Slovníčkový pojem

CEN

Comité Européen de Normalisation (Evropský výbor pro normalizaci)