Slovníčkový pojem

Certifikace

Certifikace je proces, při kterém se materiály/výrobky podrobují řadě (laboratorních) testů, aby se ověřilo, že splňují stanovené požadavky. Řádné certifikační systémy by měly být založeny na (ideálně sladěných) evropských normách nebo technických specifikacích (např. CEN, USDA, ASTM atd.) a měly by být prováděny nezávislými laboratořemi třetích stran. Úspěšná certifikace zaručuje vysokou bezpečnost výrobku – i na jejím základě lze udělovat vzájemně propojené označení, které pomáhá spotřebiteli učinit informované rozhodnutí.