Slovníčkový pojem

Chemické znečištění

Chemické polutanty většinou vznikají při různých lidských činnostech, jako je výroba, manipulace, skladování a likvidace chemických látek. Ty vznikají v průmyslových provozech a při aktivitách, jako jsou ropné rafinerie, uhelné elektrárny, stavebnictví, těžba a hutnictví, doprava, používání pesticidů a insekticidů v zemědělství a také při domácích činnostech.