Slovníčkový pojem

Circular Economy Action Plan (Akční plán pro oběhové hospodářství)