Slovníčkový pojem

Deriváty škrobu

Deriváty škrobu jsou založeny na chemické struktuře škrobu. Chemickou strukturu lze změnit zavedením nových funkčních skupin, aniž by se změnil polymer škrobu. Výrobek má různé chemické vlastnosti. Většinou se liší hydrofilní charakter.