Slovníčkový pojem

DIN

Deutsches Institut für Normung (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)