Slovníčkový pojem

Efektivní využívání zdrojů

Udržitelné využívání omezených přírodních zdrojů při současné minimalizaci dopadů na životní prostředí. Ekonomika založená na efektivním využívání zdrojů produkuje více výsledků nebo hodnot s menšími náklady.