Slovníčkový pojem

Elektrospinning

Metoda elektrospinningu umožňuje přípravu velmi jemných vláken od um do nm z roztoku polymeru nebo polymerní taveniny pomocí elektrostatických a kapilárních sil. Tento koncept je založen na elektrostatickém poli generovaném zdrojem vysokého napětí, v němž se v polymerním roztoku nebo tavenině vytváří elektřinou nabitý proud. Během fáze průletu polymerním materiálem se tento proud enormně natáhne a vytvoří se ultrajemné vlákno. V případě polymerních roztoků dochází při natahování vlákna ještě k odpařování rozpouštědla. Proud vláken je zachycen na podkladové vrstvě, která zabraňuje pádu vláken na protější elektrodu. Touto metodou lze změkčovat přírodní i syntetické polymery. Takto vyrobená vlákna se vyznačují zejména velkou měrnou plochou a dalšími výjimečnými vlastnostmi. Využití nanovláken nebo elektrostatických technik změkčování lze objevit v mnoha různých odvětvích. Například v biomedicíně při tkáňovém inženýrství, jako krycí a obvazový materiál, ve farmaceutickém průmyslu k podávání léčiv, v kosmetice a zcela zásadně při filtraci látek, jako je vzduch a voda, od mikroorganismů. Dále se může používat v automobilovém průmyslu, v letectví a kosmonautice, ve stavebnictví pro své odhlučňovací vlastnosti a v mnoha dalších oblastech.