Slovníčkový pojem

EN 13432

Evropská norma pro posuzování kompostovatelnosti plastových obalů.