Slovníčkový pojem

Environmentální tvrzení

Prohlášení, symbol nebo grafické znázornění, které označuje jeden nebo více environmentálních aspektů výrobku, součástí, obalu nebo poskytované služby. [16]