Slovníčkový pojem

Enzymaticky zprostředkované plasty


Warning: Undefined array key "rel" in /www/doc/www.hydalpoint.com/www/wp-content/plugins/glossary-by-codeat-premium/frontend/Core/Type/LinkTooltip.php on line 49

Tyto plasty nejsou bioplasty. Místo toho jsou běžné biologicky nerozložitelné plasty (např. PE na fosilní bázi) obohaceny o malé množství organických přísad. Předpokládá se, že mikroorganismy tyto přísady spotřebují a proces rozkladu by se pak měl rozšířit i na nerozložitelný PE, a tím dojde k rozkladu materiálu. Po určité době má plast viditelně zmizet a zcela se přeměnit na oxid uhličitý a vodu. Jedná se o teoretický koncept, který zatím nebyl podložen žádným ověřitelným důkazem. Výrobci propagují enzymaticky upravené plasty jako řešení problému znečišťování životního prostředí odpadky. Vzhledem k tomu, že nebyl předložen žádný důkaz o procesu rozkladu, jsou přínosné účinky na životní prostředí velmi sporné.