Slovníčkový pojem

Ester škrobu

Jednou z charakteristických vlastností každého škrobového řetězce je volná hydroxylová skupina. Když se každá hydroxylová skupina spojí s kyselinou, vznikne škrobový ester s odlišnými chemickými vlastnostmi.