Slovníčkový pojem

Estery celulózy

Estery celulózy vznikají esterifikací celulózy s organickými kyselinami. Z technického hlediska jsou nejdůležitější estery celulózy acetát celulózy (CA s kyselinou octovou), propionát celulózy (CP s kyselinou propionovou) a butyrát celulózy (CB s kyselinou butanovou). Mohou vznikat také směsné polymerizáty, jako je propionát acetátu celulózy (CAP). Jednou z nejznámějších aplikací acetobutyrátu celulózy (CAB) je tvarovaná rukojeť švýcarských armádních nožů. [11]