Slovníčkový pojem

Extracelulární matrice

Extracelulární matrice je název pro strukturu, která vyplňuje prostor mezi jednotlivými buňkami v organismu. Je tvořena sítí, která se skládá především z kolagenů, hyaluronanu, proteoglykanů, dalších bílkovinných složek, vody a látek v ní rozpuštěných. Význam této struktury spočívá ve stavební, biochemické a komunikační podpoře okolních buněk. Výzkum ukazuje, jak je složitá, zajímavá a důležitá struktura a role ECM. Kromě již zmíněných funkcí se ECM podílí na rozlišování buněk, vývoji plodu, chování nádorových buněk, utváření nervového systému, hraje důležitou roli při hojení ran atd.