Slovníčkový pojem

FDCA

2,5-furandikarboxylová kyselina, chemický meziprodukt vyráběný z 5-HMF. Dikarboxylovou kyselinu lze použít k výrobě PEF = polyethylen furanoátu, tedy polyesteru, který by mohl být 100% biologickou alternativou PET.