Slovníčkový pojem

FSC

Forest Stewardship Council (Rada pro lesní hospodaření). FSC je nezávislá, nevládní a nezisková organizace založená za účelem podpory odpovědného a udržitelného hospodaření ve světových lesích.