Slovníčkový pojem

Glukóza

Monosacharid (neboli jednoduchý cukr). Glukóza je nejdůležitější sacharid (cukr) v biologii. Glukóza vzniká fotosyntézou nebo hydrolýzou mnoha sacharidů, např. škrobu.