Slovníčkový pojem

HMF

5-hydroxymethylfurfural je organická sloučenina získaná dehydratací cukru. Je to platformová chemická látka, stavební kámen pro 20 účinných polymerů a více než 175 různých chemických látek. Molekula se skládá z furanového kruhu, který obsahuje aldehydové i alkoholové funkční skupiny. 5-HMF má využití v mnoha různých průmyslových odvětvích, jako jsou bioplasty, obaly, farmaceutické výrobky, lepidla a chemikálie. Jednou z nejslibnějších látek je kyselina 2,5 furandikarboxylová (FDCA), která vzniká jako meziprodukt při oxidaci 5-HMF. FDCA se používá k výrobě PEF, která může nahradit kyselinu tereftalovou v polyesteru, zejména polyethylentereftalátu (PET). [bM 03/14]