Slovníčkový pojem

Hmotnostní bilance

Hmotnostní bilance popisuje vztah mezi vstupem a výstupem určité látky v rámci systému, kdy nesmí výstup ze systému převýšit vstup do systému. První experimenty byly učiněny výrobci plastových surovin, kteří se domnívali, že jejich výrobky jsou obnovitelné (plasty) na základě určitého vstupu biomasy v obrovském a rozsáhlém chemickém závodě, a poté tento vstup biomasy matematicky přiřadili k vyráběným plastům. Tyto postupy jsou přinejmenším diskutabilní. [bM 04/14, 05/14, 01/15]