Slovníčkový pojem

Hmotnostní obsah biologického původu

Popisuje množství biologické hmoty obsažené v materiálu nebo výrobku. Tato metoda doplňuje metodu 14C a kromě toho bere v úvahu i jiné chemické prvky než biouhlík, například kyslík, dusík a vodík. Metodu měření vyvinula a otestovala Association Chimie du Végétal (ACDV) [1].