Slovníčkový pojem

Hustota

Podíl hmotnosti a objemu materiálu, označovaný také jako měrná hmotnost.