Slovníčkový pojem

ISO

International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci)