Slovníčkový pojem

Kaskádové využití

Kaskádové využití obnovitelných zdrojů znamená, že se biomasa nejprve využije k výrobě průmyslových produktů na biologické bázi a následně – díky příznivé energetické bilanci – se využije k výrobě energie (např. z plastového výrobku na biologické bázi k výrobě bioplynu). Výchozí surovina se využívá efektivně a rozhodujícím způsobem se zvyšuje přidaná hodnota.