Slovníčkový pojem

Kompost

Materiál pro úpravu půdy z rozkládající se organické hmoty, který dodává živiny a zlepšuje strukturu půdy. [bM 06/08, 02/09]