Slovníčkový pojem

Kompostování

Kompostování je řízený aerobní nebo kyslíkem podmíněný rozklad organických materiálů mikroorganismy za řízených podmínek. Zmenšuje objem a hmotnost surovin a zároveň je přeměňuje na CO2, vodu a cenný půdní kondicionér – kompost. Když se hovoří o kompostování bioplastů, má se na mysli především průmyslové kompostování v řízené kompostárně (kritéria definovaná v normě EN 13432). Hlavní rozdíl mezi průmyslovým a domácím kompostováním spočívá v tom, že v průmyslových kompostárnách jsou teploty mnohem vyšší a udržují se stabilní, zatímco v kompostovací hromadě jsou obvykle nižší a méně konstantní, protože závisí na faktorech, jako jsou povětrnostní podmínky. Domácí kompostování je mnohem pomalejší proces než průmyslové kompostování. Také se při něm zpracovává relativně menší objem odpadu. [bM 03/07]