Slovníčkový pojem

Kompostovatelné plasty

Plasty, které jsou biologicky rozložitelné za podmínek kompostování: stanovená vlhkost, teplota, mikroorganismy a časový rámec. Pro přesná a konkrétní data o kompostovatelnosti je třeba specifikovat místo (domácí, průmyslové) a časový rámec [1]. Pro jasnější definice existuje několik národních a mezinárodních norem, například EN 14995 Plasty – Hodnocení kompostovatelnosti – Schéma testů a specifikace. [bM 02/06, bM 01/07]