Slovníčkový pojem

Krystalický

Plast s pravidelně uspořádanými molekulami v mřížkovité struktuře.