Slovníčkový pojem

LCA

LCA je souhrn a hodnocení vstupů, výstupů a potenciálního dopadu systému výrobku na životní prostředí v průběhu jeho životního cyklu. [17] Někdy se také označuje jako analýza životního cyklu, ekologická bilance nebo analýza od kolébky ke hrobu. [bM 01/09]