Slovníčkový pojem

Marine Strategy Framework Directive (Rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí)