Slovníčkový pojem

Metan

Metan je hořlavý plyn bez barvy a zápachu, který je hlavní složkou zemního plynu. Je to nejjednodušší zástupce alkanické řady uhlovodíků.