Radiouhlíkové datování je metoda určování stáří objektů obsahujících organický materiál pomocí vlastností radiouhlíku, radioaktivního izotopu uhlíku.