Slovníčkový pojem

Mikroplasty

Mikroplasty jsou obecným termínem pro úlomky plastů různého původu o velikosti do 5 mm. Jejich výskyt je spojen především s jejich přítomností v životním prostředí (voda, půda a ovzduší), což svědčí o negativních účincích znečištění plasty. Většina z nich má podobu vláken, kuliček nebo nepravidelně tvarovaných úlomků, z nichž některé vznikají primárně tímto způsobem (primární mikroplasty – z past, čisticích prostředků apod.), ale většina vzniká štěpením z větších plastových kusů (sekundární mikroplasty). Přítomnost mikroplastů v přírodě je problematická nejen pro životní prostředí (sedimenty, živočichy, zejména ryby, ptáky), ale sekundárně i pro člověka, kdy se tyto částice dostávají do potravního řetězce člověka, jsou konzumovány v pitné vodě (včetně balené vody), vdechovány plícemi, kde mohou vyvolávat zánětlivé reakce apod.