Slovníčkový pojem

Mořský odpad

Podle definice Evropské komise se „mořský odpad skládá z předmětů, které byly úmyslně odhozeny, neúmyslně ztraceny nebo přeneseny větrem a řekami do moře a na pláže. Tvoří ho především plasty, dřevo, kovy, sklo, guma, oblečení a papír“. Mořský odpad vzniká z různých zdrojů. Lodní doprava a rybolov jsou převažujícími zdroji v moři, přičemž neefektivně řízené skládky a také veřejný odpad jsou hlavními zdroji na pevnině. Mořský odpad může představovat hrozbu pro živé organismy, zejména v důsledku spolknutí nebo zapletení. V současné době není k dispozici žádná mezinárodní norma, která by náležitě popisovala biologický rozklad plastů v mořském prostředí. Probíhá však řada standardizačních projektů na úrovni ISO a ASTM. Kromě toho se biologickým rozkladem bioproduktů v moři zabývá evropský projekt OPEN BIO.