Slovníčkový pojem

Nosiče léčiv

Nosič léčiv je jakýkoli substrát používaný v procesu podávání léčiv, který slouží ke zlepšení selektivity, účinnosti a/nebo bezpečnosti podávání léků. Nosiče léčiv se používají především k řízení uvolňování léků do krevního oběhu.