Slovníčkový pojem

Nulový odpad

Šetření všech zdrojů prostřednictvím zodpovědné výroby, spotřeby, opakovaného použití a obnovy výrobků, obalů a materiálů bez spalování a bez úniků do půdy, vody nebo ovzduší, které by ohrožovaly životní prostředí nebo lidské zdraví.